Rodičovské združenie Hodžováčik sa v spolupráci s materskou školou aktívne zapája do projektov a grantov vyhlásených rôznymi nadáciami a združeniami, s cieľom získať finančné prostriedky na  modernizáciu prostredia detí – interiéru a exteriéru MŠ.

Úspešne realizované projekty:

1,   „Pre zdravší život našich detí“ – dotácia od Mesta Trnava v sume 700 EUR

   Víziou projektu je aktívna podpora a spolupodieľanie sa na realizácii úpravy a zveľadenia školského dvora materskej školy. Zámerom projektu je skvalitniť environmentálnu výchovu, rozvíjať vzťah k prírode a ochrane prírody a životného prostredia. Cieľom projektu je výsadba  zeleninovej a kvetinovej záhrady na školskom dvore MŠ, výsadba tují resp. živého plota okolo dvora MŠ z  ekologického i bezpečného hľadiska.