Útorok 22. október 2019
Kalendár
október 2019
P U S Š P S N
« Sep    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Získavanie projektov a grantov

   Rodičovské združenie Hodžováčik sa v spolupráci s materskou školou aktívne zapája do projektov a grantov vyhlásených rôznymi nadáciami a združeniami, s cieľom získať finančné prostriedky na  modernizáciu prostredia detí – interiéru a exteriéru MŠ.

Úspešne realizované projekty:

1,   „Pre zdravší život našich detí“ – dotácia od Mesta Trnava v sume 700 EUR

   Víziou projektu je aktívna podpora a spolupodieľanie sa na realizácii úpravy a zveľadenia školského dvora materskej školy. Zámerom projektu je skvalitniť environmentálnu výchovu, rozvíjať vzťah k prírode a ochrane prírody a životného prostredia. Cieľom projektu je výsadba  zeleninovej a kvetinovej záhrady na školskom dvore MŠ, výsadba tují resp. živého plota okolo dvora MŠ z  ekologického i bezpečného hľadiska.

Zo získanej čiastky boli zakúpené tuje, dovezená nová zemina na kvetinovo – zeleninovú záhradku a zakúpené sadeničky kvetov a zeleniny. Projekt bol realizovaný s finančným príspevkom mesta Trnava.

2, Zelený hrad – materská škola plná zelene“ –  bol podporený čiastkou 4500 Eur. Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z   Nadačného fondu SPPoločne pri Nadácii SPP.

           

  

Zámerom projektu je skvalitniť environmentálnu výchovu u detí, rozvíjať ich vzťah k prírode, ochrane prírody a životného prostredia. Cieľom projektu je vybudovanie „Zeleného hradu“,  súčasťou ktorého bude učebňa v prírode, osadená altánkom s lavičkami a tabuľou. Podpora vzťahu detí k prírode a okoliu, idú ruka v ruke aj s kvalitou prostredia, v ktorom deti trávia väčšinu svojho času. K zveľadeniu prostredia MŠ chceme prispieť výsadbou tují ako akéhosi živého plota,  pôsobiaceho ako „zelené hradby“, ktoré by plnili nielen ekologickú, ale aj bezpečnostnú úlohu, v snahe zamedziť kontaktu detí s neznámymi osobami. „Zelené hradby“ zvýrazníme vysadením nového trávnika, a tým sa vytvorí „zelené nádvorie“, doplnené o kvetinovo-zeleninovú záhradku, na ktorej si deti samé dopestujú vlastnú zeleninu a kvety. V záujme vedenia detí k pozitívnemu postoju k svojmu zdraviu,  je našim zámerom obnoviť a doplniť detské ihrisko novými ekologickými a bezpečnostné normy spĺňajúcimi preliezkami.

   Zo získanej čiastky boli zakúpené tuje, dovezená nová zemina, trávové koberce na školský dvor, osadený altánok s lavičkami, stolom a tabuľou. Zakúpili sa sadeničky kvetov a zeleniny a dve pružinové hojdačky na školský dvor.

3, Podpora vydávania časopisu Hodžováčik – 1000 EUR získaných na vydanie časopisu v roku 2013. Vydanie bolo financované z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu<br />
<br />Slovenskej republiky

4, Adamko hravo zdravo podpora zdravého životného štýlu. Cieľom je skvalitniť život detí a rodín akceptovaním zásad podpory a rozvoja zdravia (fyzického a psychického).Rozšíriť poznanie a pozitívne ovplyvniť správanie sa pri ochrane a podpore vlastného zdravia a zvyšovať zdravotnú uvedomelosť detí.. Symbolom projektu je mimická bábka „Adamko“, ktorá má originálny charakter, je vnímavým kamarátom slabších, zdravotne či inak oslabených rovesníkov.

5, Vydanie informačného bulletinu pri príležitosti 50. výročia  založenia MŠ Hodžova 40 v Trnave“ –  bolo realizované s finančným príspevkom mesta Trnava.

 

V roku 2013 sme sa zapojili aj do ďalších grantových a projektových výziev, v ktorých sme ale úspešní neboli:

Nadácia Orange – program: Šanca pre váš región s projektom „Zelený hrad – materská škola plná zelene“

Nadácia Orange – program: Grant pre optimistov s projektom Zo škôlkara na školáka“ alebo pasovanie na školákov

Nadácia Orange – program: Grant pre optimistov s projektom „Vydanie informačného bulletinu pri príležitosti 50. výročia  založenia MŠ Hodžova 40 v Trnave“

Nadačný Fond spoločnosti Samsung Electronics – grantový program: Rád chodím do škôlky s projektom „Zelený hrad – materská škola plná zelene“

Nadácia Volkswagen Slovakia  – Grantový program „Bezpečne na cestách” s projektom  Dopraváčik – Hodžováčik”

Mesto Trnava – žiadosť o dotáciu na projekt vydávania časopisu Hodžováčik

Trnavský samosprávny kraj – žiadosť o dotáciu na projekt: “Škôlkarsky časopis “HODŽOVÁČIK”

Trnavský samosprávny kraj – žiadosť o dotáciu na projekt: “Vianočné tvorivé dielne”

Trnavský samosprávny kraj – žiadosť o dotáciu na projekt: “Športom ku zdraviu, šikovné ruky a mlsné jazýčky.”

Trnavský samosprávny kraj – žiadosť o dotáciu na projekt: “Zo škôlkara na školáka.”

Trnavský samosprávny kraj – žiadosť o dotáciu na projekt: “Vydanie informačného bulletinu pri príležitosti 50. výročia založenia MŠ.”

 

V nasledujúcich rokoch sme odhodlaní pokračovať už v začatých aktivitách, a preto sa obraciame aj na vás rodičov a priateľov materskej školy s prípadnou pomocou a podporou pri realizácii niektorých projektov. Všetky informácie budeme priebežne zverejňovať nielen na nástenkách v jednotlivých triedach, www stránke ale aj  na FB stránke Rodičovské združenie  Hodžováčik.

Ankety

Páči sa Vám naša nová stránka?

Pozrieť výsledky

Loading ... Loading ...
Prihlásenie a administácia