Riaditeľka Materskej školy Hodžova ul.40 v Trnave oznamuje, že

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční

od 2. do 13. mája 2016

2.5. – 6.5.2016 v čase od 7,45 do 10,45 hod. a od 15,30 do 16,30 hod.
9.5. – 13.5.2016 priebežne počas prevádzky MŠ – od 6,30 do 16,30 hod.

Žiadosť o umiestnenie dieťaťa do MŠ vyplnia rodičia pri zápise dieťaťa.
Nutné prísť na zápis so svojim dieťaťom!

Rodičia dieťaťa sú pri zápise povinní predložiť:

1. Občiansky preukaz zákonného zástupcu

  2. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa

  3. Kópiu kartičky poistenca dieťaťa

Podmienky pre prijatie dieťaťa do MŠ:
Prednostne budú do MŠ prijaté deti:

* s odloženou povinnou školskou dochádzkou
* ktoré dovŕšili 5 rokov
* ktorých súrodenci navštevujú, alebo navštevovali našu MŠ
* zamestnaných rodičov
* deti s trvalým pobytom v meste Trnava

Rozhodnutie o prijatí, či neprijatí dieťaťa do MŠ pre školský rok 2016/2017 si vyzdvihnú rodičia
osobne v dňoch od 25. mája do 27. mája 2016.

Do materskej školy môžu byť prijaté deti podľa kapacity tried v zmysle zákona 245/2008 Ministerstva školstva SR – 17 detí.

Tešíme sa na stretnutie s Vami pri zápise detí do našej materskej školy.

                                                                                                                                                                                                                                                Riaditeľka MŠ
                                                                                                                                                                                                                                                         Soňa Planková

 

 

 

 

Vážení rodičia a priatelia materskej školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v našej materskej škole darovaním 2% z dane!
Aj v roku 2016 sa môžete sami slobodne rozhodnúť, čo urobiť s čiastkou svojich daní, ktoré ste minulý rok zaplatili štátu. Hoci možno ide o malú čiastku (ktorá však pre Vás nebude znamenať žiadny výdavok navyše), Vaše rozhodnutie bude mať pre nás veľký význam. Zákon Vám umožňuje darovať 2 % (3%) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie Hodžováčik. Vaše 2 % (3%) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Ako fyzická osoba máte právo poukázať 2% (3%) zaplatenej dane mimovládnej neziskovej organizácii. Ako právnická osoba to je 1,0% (2%) zo zaplatenej dane.
Touto cestou Vás prosíme o vyjadrenie Vašej podpory Rodičovskému združeniu Hodžováčik poukázaním 2% Vašich daní. Nezabudnite, že o takúto finančnú pomoc pre škôlku, ktorú navštevuje Vaše dieťa, môžete požiadať aj Vašich rodinných príslušníkov, kolegov a známych, pretože čím viac daňovníkov poukáže na účet nášho Rodičovského združenia sumu zodpovedajúcu podielu 2%(3%) zaplatenej dane, o to viac finančných prostriedkov budeme môcť použiť na skvalitnenie projektov MŠ, neustále vylepšovanie záhradného areálu, podporu vzdelávacieho procesu našich detí, výlety, divadielka, tvorivú činnosť v škôlke, atď.
Ďakujeme, že i Vy patríte medzi rodičov, ktorým nie sú ľahostajné podmienky vzdelávania našich detí a že i Vy ste touto formou – Vašim finančným príspevkom prispeli k ich skvalitneniu. ĎAKUJEME!!!
Tlačivá si môžete vyzdvihnúť v triedach a dajú sa stiahnuť aj na stránke www.rzhodzovacik.sk

Správna rada RZ Hodžováčik

V roku 2015 ste nás podporili sumou 3981,73 EUR. ĎAKUJEME!!!

 

 

 

 

 

 

Čítať ďalej »