Poplatky v MŠ sú za vzdelávanie, stravu, rodičovský príspevok, poistné, iné.

 

Za vzdelávanie tzv. školné……………………………..50 €/mesiac (deti do 3 rokov)

Za vzdelávanie tzv. školné……………………………..15 €/mesiac (deti od 3 – 5 rokov)

Za stravnú jednotku ………………………………….1,27 €/deň

Rodičovský príspevok odsúhlasený rodičmi………60 €/rok

Úrazové poistenie………………………………………1,50 €/rok

Poistenie proti krádeži – dobrovoľné………..0,50 €, 1 €, 1,50 €, 2 €, 2,50 €/rok

 

Iné poplatky : plavecký výcvik, výlety, fotografie