harmonogram platby školného na šk.rok 2019/2020

Poplatky v MŠ sú za vzdelávanie, stravu, rodičovský príspevok, poistné, iné.

Za vzdelávanie tzv. školné……………………………..50 €/mesiac (deti do 3 rokov)

Za vzdelávanie tzv. školné……………………………..20 €/mesiac (deti od 3 – 5 rokov)

Za stravnú jednotku ………………………………….1,54 €/deň

Rodičovský príspevok odsúhlasený rodičmi………80 €/rok

Úrazové poistenie………………………………………1,50 €/rok

Poistenie proti krádeži………..1 €/rok

 

Iné poplatky : plavecký výcvik, tenisovo-pohybová príprava, výlety, fotografie