DENNÝ PORIADOK.

6,30 – 7,15 hod.

Schádzanie detí v jedálni materskej školy

7,15 – 8,00 hod.

Hry a hrové činnosti

Sú to spontánne alebo učiteľkou navodzované hry  a hrové aktivity detí. Ich súčasťou sú plánované edukačné aktivity, ktoré sa zaraďujú v rámci denného poriadku 2-3 krát v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách.

8,10 – 8,45 hod.

Pohybové a relaxačné cvičenia

Obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia. Realizujú sa každý deň s dodržiavaním psychohygienických zásad (vo vyvetranej miestnosti, pred jedlom, zásadne nie po jedle, vonku…)

8,50 – 9,20 hod.

Hygiena, desiata

 …

9,25 – 10,15 hod.

Edukačné aktivity


10,20 – 11,45 hod.

Pobyt vonku

Realizuje sa každý deň, výnimkou, kedy sa nemusí uskutočniť sú nepriaznivé klimatické podmienky ako silný nárazový vietor, silný mráz, dážď. V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa dvakrát počas dňa, v dopoludňajších i popoludňajších hodinách

11,50 – 12,35 hod.

Hygiena, obed


12,45 – 14,30 hod.

Odpočinok

Realizuje sa v závislosti od potrieb detí.

14,35 – 15,10 hod.

Hygiena, olovrant

 …

15,15 – 16,30 hod.

Hry a hrové činnosti, edukačné aktivity, rozchádzanie sa detí domov