DENNÝ PORIADOK.


6.30 – 7.15 hod.

Schádzanie detí v jedálni materskej školy


7.15 – 8.00 hod.

Hry a hrové činnosti

Sú to spontánne alebo učiteľkou navodzované hry a hrové aktivity detí. Ich súčasťou sú plánované edukačné aktivity, ktoré sa zaraďujú v rámci denného poriadku 2-3 krát v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách.


8.10 – 8.45 hod.

Pohybové a relaxačné cvičenia

Obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia. Realizujú sa každý deň s dodržiavaním psychohygienických zásad (vo vyvetranej miestnosti, pred jedlom, zásadne nie po jedle, vonku…)

8.50 – 9.20 hod.

Hygiena, desiata

9.25 – 10.15 hod.

Edukačné aktivity

10.20 – 11.45 hod.

Pobyt vonku

Realizuje sa každý deň, výnimkou, kedy sa nemusí uskutočniť sú nepriaznivé klimatické podmienky ako silný nárazový vietor, silný mráz, dážď. V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa dvakrát počas dňa, v dopoludňajších i popoludňajších hodinách.

11.50 – 12.35 hod.

Hygiena, obed

12.45 – 14.30 hod.

Odpočinok

Realizuje sa v závislosti od potrieb detí.

14.35 – 15.10 hod.

Hygiena, olovrant

15.15 – 16.30 hod.

Hry a hrové činnosti, edukačné aktivity, rozchádzanie sa detí domov