Nedeľa 8. december 2019
Kalendár
september 2013
P U S Š P S N
« Aug   Okt »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

O nás

Materská škola Hodžova 40 Trnava je štátna materská škola, ktorej zriaďovateľom je Mesto Trnava. Dňom účinnosti školského zákona  č. 245/2008  Z.z. o  výchove  a vzdelávaní  je  Materská škola Hodžova 40 Trnava súčasťou školskej sústavy.

Materská škola sa člení na 5 tried, piata trieda je vytvorená v náhradných priestoroch spálne. Poskytuje celodenné predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou do sedem rokov. Poskytuje možnosť aj poldenného pobytu.

Materská škola je umiestnená v účelovej budove. Súčasťou budovy je aj školský byt. Prízemie materskej školy tvorí vstupná hala, schodisko, tri triedy s príslušnými priestormi, miestnosť s príslušenstvom pre pedagogických a prevádzkových zamestnancov, sklad učebných pomôcok, jedáleň a kuchyňa s príslušnými priestormi. Na poschodí sú umiestnené dve triedy s príslušnými priestormi, riaditeľňa a kancelária vedúcej školskej jedálne.

Areál školského dvora je zatrávnený, vysadených je niekoľko ovocných stromov, kríkov a okolie kovového plota je vysadené tujami.  Sú tu dve pieskoviská, hojdačky a detský drevený hrad so šmykľavkou pre deti. Na školskom dvore je jedno zastavené pieskovisko, v ktorom je dovezená nová zemina a tento školský rok bude ako prvýkrát slúžiť deťom ako zeleninová záhrada, o ktorú sa budú starať s pomocou p. učiteliek.

 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6:30 do 16:30 hod.

 

Dokumenty na stiahnutie

Prihláška FO do rodičovského združenia

Prihláška PO do rodičovského združenia

 

Získavanie projektov a grantov

   Rodičovské združenie Hodžováčik sa v spolupráci s materskou školou aktívne zapája do projektov a grantov vyhlásených rôznymi nadáciami a združeniami, s cieľom získať finančné prostriedky na  modernizáciu prostredia detí – interiéru a exteriéru MŠ.

Úspešne realizované projekty:

1,   „Pre zdravší život našich detí“ – dotácia od Mesta Trnava v sume 700 EUR

   Víziou projektu je aktívna podpora a spolupodieľanie sa na realizácii úpravy a zveľadenia školského dvora materskej školy. Zámerom projektu je skvalitniť environmentálnu výchovu, rozvíjať vzťah k prírode a ochrane prírody a životného prostredia. Cieľom projektu je výsadba  zeleninovej a kvetinovej záhrady na školskom dvore MŠ, výsadba tují resp. živého plota okolo dvora MŠ z  ekologického i bezpečného hľadiska.

Zo získanej čiastky boli zakúpené tuje, dovezená nová zemina na kvetinovo – zeleninovú záhradku a zakúpené sadeničky kvetov a zeleniny. Projekt bol realizovaný s finančným príspevkom mesta Trnava.

2, Zelený hrad – materská škola plná zelene“ –  bol podporený čiastkou 4500 Eur. Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z   Nadačného fondu SPPoločne pri Nadácii SPP.

           

Čítať ďalej »

Kto sme…

  Rodičovské združenie Hodžováčik je občianske združenie, ktoré vzniklo v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Dňom 21.11.2012 bolo riadne zaregistrované Ministerstvom vnútra SR.

 Hlavným cieľom činnosti tohto združenia je ako organizačne, tak aj finančne spolupracovať s vedením materskej školy, pedagogickými aj nepedagogickými pracovníkmi materskej školy, rodičmi a ostatnými priateľmi materskej školy pri zabezpečovaní skvalitnenia výchovy a vzdelávania našich najmenších, a to najmä zabezpečením a inováciou didaktických pomôcok, hračiek, učebných pomôcok, detskej a odbornej literatúry, počítačového vybavenia vrátane softwaru pre MŠ a interaktívneho vybavenia MŠ

  Čítať ďalej »

Ako sa stať členmi združenia?

   Členmi združenia môžu byť rodičia detí navštevujúcich Materskú školu na Hodžovej 40 v Trnave a iní zákonní zástupcovia detí, navštevujúcich Materskú školu Hodžová 40 v Trnave, občania alebo pracovníci ústavov, ktorým boli deti na základe rozhodnutia príslušného orgánu zverené do výchovy, ako aj právnické osoby, priatelia materskej školy, záujemcovia o fyzický a duševný rozvoj detí, o rozvoj výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej škole, ktorí súhlasia so stanovami RZ Hodžováčik.

Čítať ďalej »

Ankety

Páči sa Vám naša nová stránka?

Pozrieť výsledky

Loading ... Loading ...
Prihlásenie a administácia