Piatok 23. august 2019
Kalendár
október 2013
P U S Š P S N
« Sep   Jan »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Krúžková a záujmová činnosť

Krúžková činnosť sa organizuje v popoludňajších hodinách na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu, podľa časových a priestorových podmienok materskej školy. Všetky krúžky začínajú svoju činnosť od 1.10.2013 a končia  30.6.2014.

 

Výtvarný  krúžok

Zodpovedná lektorka: Mgr. Monika Kijac

Termín konania: každý piatok v dvoch skupinách, podrobný rozpis sa nachádza v jednotlivých triedach a šatniach.

Dozor počas krúžkovej činnosti zabezpečuje: Mgr. Monika Kijac, ktorá si pred krúžkom preberie deti od triednych učiteliek v jednotlivých triedach a po skončení krúžku odovzdá deti naspäť do tried preberajúcim triednym učiteľkám.

 

Oboznamovanie s anglickým jazykom

Zodpovedná lektorka:   Mgr. Mária Hudáková

Termín konania: každý utorok a štvrtok v dvoch skupinách,  podrobný rozpis sa nachádza v jednotlivých triedach a šatniach.

Dozor počas krúžkovej činnosti zabezpečuje: Mgr. Mária Hudáková, ktorá si pred krúžkom preberie deti od triednych učiteliek v jednotlivých triedach a po skončení krúžku odovzdá deti naspäť do tried preberajúcim triednym učiteľkám.

 

Za vyzdvihnutie detí z tried, presun a dozor počas krúžkovej činnosti zodpovedá lektorka.

Rodičovská rada

Členovia rodičovskej rady:

Ing. Hana Binovcová – predseda RR

JUDr. Stanislava Valentová – pokladník

p. Watzková Monika – zapisovateľka  

p. Weil Emil – revízna komisia

p. Jakubičková – revízna komisia

p. Polakovičová – revízna komisia

p. Bučányová – člen RR 

p. Bachratá Táňa – členka RR  

p. Špajdel Ľuboš – člen RR

Rada školy

Členovia rady školy:    

Mgr. Viera Chudá – predseda RŠ, za pedag. zamestnancov

Ing. Eva Zatková – poslankyňa Mesta Trnava, za zriaďovateľa

p. Eleonóra Gergelyová – učiteľka, za pedag. zamestnancov

p. Katarína Michalcová – hl. kuchárka, za nepedag. zamestnancov

JUDr.  Miroslava Princová – za rodičov

Mgr. Jana Žišková – za rodičov

Mgr. Miroslava Adamík Šimegová, PhD. – za rodičov

Brigáda 5.októbra 2013

Zo srdca Ď A K U J E M E všetkým  rodičom, ktorí sa zúčastnili brigády v sobotu 5. októbra na pokladanie dlažby v eko učebni a úpravy školského dvora.

Čítať ďalej »

Školský poriadok

 Školský rok: 2013/2014

Vypracovala : Soňa Planková – riaditeľka MŠ

Obsah

I.   Úvod

II.   Charakteristika Materskej školy

III.   Práva a povinnosti detí, ich zákonných zástupcov, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými a ďalšími zamestnancami materskej školy

1. Práva a povinnosti dieťaťa, Práva a povinnosti rodičov

2. Zápis a prijatie detí do materskej školy

3. Dochádzka detí do materskej školy

4. Úhrada príspevkov za dochádzku do materskej školy

IV.   Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

1. Organizácia tried a vekové zloženie detí

2. Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí

3. Preberanie detí

4. Organizácia v triedach materskej školy

5. Organizácia v šatni

6. Organizácia v umyvárni

7. Organizácia v jedálni

8. Pobyt detí vonku

9. Organizácia v spálni

10. Poistenie detí

11. Konzultácie s pedagogickými zamestnancami

12. Organizácia záujmových krúžkov

V.   Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí

1. Základné povinnosti zamestnancov

2. Doplnky BOZP

VI.   Podmienky nakladania s majetkom

VII.   Pracovné zadelenia

VIII.   Kritéria vnútroštátnej kontroly a hodnotenie

IX.   Prehlásenie – oboznámenie zo školským poriadkom MŠ

Čítať ďalej »

Ankety

Páči sa Vám naša nová stránka?

Pozrieť výsledky

Loading ... Loading ...
Prihlásenie a administácia