Dieťa je možné odhlásiť zo stravy nasledovnými spôsobmi:
033 / 32 36 829 – MŠ
033 / 32 36 830  – ŠJ
  • osobne odpísaním do zošita vo vestibule MŠ
Vždy však len do 7.30hod. Inak bude dieťa odhlásené až od nasledujúceho dňa.